Σταθμισμένο και προσαρμοσμένο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας

 

Αγαπητέ μαθητή/τρια

 

Η επιστολή μας έχει ως σκοπό να σας γνωστοποιήσει την έναρξη, της υλοποίησης του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Επαγγελματικού προσανατολισμού,  σε Τοπικό Επίπεδο.

 

               

Το ΆΡΙΣΤΟΝ Τεστ βασίζεται σε εξειδικευμένες πανεπιστημιακές έρευνες δεκαετιών που αφορούν στην ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, των απαιτήσεων των επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδος και διεθνείς θεωρίες προσωπικότητας, αποβλέπει δε στην κάλυψη του κενού που υπάρχει σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας, παρέχοντας ταυτόχρονα στους μαθητές την δυνατότητα για υπεύθυνη ενημέρωση,  γύρω από σημαντικά ερωτήματα όπως:

 

Ποιο είναι το επάγγελμα που μου ταιριάζει και μπορώ να ασκήσω με επιτυχία;

 

Ποιες σχολές με οδηγούν στα επαγγέλματα  που μου ταιριάζουν;

 

Ποια κατεύθυνση να διαλέξω;

 

Ποιό μάθημα γενικής παιδείας να επιλέξω ως 6ο στη Γ’ Λυκείου;

 

Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;

 

 

Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ειδικότερα απευθύνεται:

 

*   Σε μαθητές  Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή Τ.Ε.Ε.;

*   Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα  επιλογής κατεύθυνσης.

*   Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις  ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα , ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος .

*   Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με την συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου,  να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

 

Αγαπητέ μαθητή/τρια

 

Έχοντάς υπ’ όψιν μας, ότι στην χώρα μας, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν, τις σπουδές τους, φτάνουν στην απόφαση αυτή εξ’ αιτίας λανθασμένης επιλογής και εκτιμώντας παράλληλα ότι η σωστή επιλογή επαγγέλματος, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και ως εκ τούτου έχει διαχρονική σημασία, σου γνωστοποιούμε ότι το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, μετά από πρωτοβουλία του Φροντιστηρίου μας,  άρχισε ήδη να εφαρμόζεται και στην πόλη μας, στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, με την συνδρομή ειδικά πιστοποιημένων συμβούλων.

 

Διαβάστε περισσότερα.....

 

                                                                                    Με τιμή             

                                                                                                                                                                     

                                Η Διεύθυνση των Technokids